חלק שני מהתוועדות יום שמחת תורה ה'תשל"ב

יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה ה'תשע"ח