התוועדות ש"פ וילך שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשל"ב

יוצא לאור לשבת ויום הכיפורים ה'תשע"ח