ב"ה

תשע"ז

יוצא לאור לש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ תצא, י"א אלול, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ שופטים, ד' אלול ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ עקב, יום ההילולא כ"ף מנחם-אב, ה'תשע"ז
י"ל לש"פ ואתחנן, י"ג מנחם אב ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ דברים, שבת חזון, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי מבה"ח מנחם-אב ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ פינחס, כ"א תמוז ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ בלק, י"ד תמוז, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ חוקת, ז' תמוז ה'תשע"ז
י"ל לש"פ קרח, מבה"ח תמוז וליום ההילולא ג' תמוז ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ בהעלותך, ט"ז סיון ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ נשא, ט' סיון ה'תשע"ז
יוצא לאור לקראת חג השבועות ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ במדבר, ב' סיון ה''תשע"ז
יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה''תשע"ז
יוצא לאור לל"ג בעומר ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ אמור, י"ז אייר ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ אחרי-קדושים, יו"ד אייר ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ תזריע-מצורע, ג' אייר ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשע"ז
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"ז
יוצא לאור לשבת חול המועד פסח ה'תשע"ז
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח ה'תשע"ז
יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן וש"פ צו ה'תשע"ז
יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ ויקרא ה' ניסן ה'תשע"ז
יו"ל לש"פ ויקהל-פקודי, מבה"ח ניסן, ה'תשע"ז
יו"ל לש"פ תשא כ"ף אדר, ה'תשע"ז
יו"ל לש"פ תצוה י"ג אדר, ה'תשע"ז
יו"ל לש"פ תרומה וא"ו אדר, ה'תשע"ז
יו"ל לש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אדר, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ יתרו, יום ההילולא כ"ב שבט, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ וארא, ראש חודש שבט, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ ויחי, ט"ז טבת, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ ויגש, ט' טבת, ה'תשע"ז
יוצא לאור ליו"ד שבט ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ז כסלו, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ז כסלו, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשע"ז
יו"ל לש"פ תולדות, ג' כסלו, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ וירא, י"ח מרחשון, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"א
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשע"ז
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשע"ז
יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשע"ז
יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשע"ז
יו"ל ליום הכיפורים ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ז