התוועדות יום ב' דחג הסוכות, ה'תשל"א

יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשע"ז