חלק שני מהתוועדות וא"ו תשרי ה'תשל"א

יו"ל ליום הכיפורים ה'תשע"ז