ב"ה

התוועדות ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשע"ז