ב"ה

מאמר ד"ה זה היום תחלת מעשיך, כ"ט אלול ה'תשל"ז

יוצא לאור לראש השנה ה'תשע"ח