ב"ה

התוועדות אור לאדר"ח אלול ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ שופטים, ד' אלול ה'תשע"ז