ב"ה

מאמר ד"ה ושמתי כדכד ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשע"ז