ב"ה

חלק שני מהתוועדות י"ג תמוז ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ פינחס, כ"א תמוז ה'תשע"ז