ב"ה

מאמר ד"ה ברוך הגומל ה'תשל"ז

יוצא לאור לש"פ בלק, י"ד תמוז, ה'תשע"ז