ב"ה

מאמר ד"ה והי' כי תבוא, ח"י אלול, ה'תשל"ז

יוצא לאור לש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשע"ז