חלק ראשון מהתוועדות וא"ו תשרי ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ז