ב"ה

תשע"ו

יוצא לאור לראש השנה ה'תשע"ז
יו"ל לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ עקב, כ"ג מנ"א, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, ט"ז מנ"א, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, ט"ז מנחם אב ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ דברים, ת"ב (נדחה), ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ דברים, ת"ב (נדחה), ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ מטות מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ מטות מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ פינחס, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ בהעלותך, י"ט סיון ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון ה'תשע"ו
יוצא לאור לחג השבועות ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ במדבר וחג השבועות ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ בהר, כ"ף איייר ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ אמור, י"ג איייר ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ קדושים, וא"ו איייר ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ אחרי מבה"ח וער"ח איייר ה'תשע"ו
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"ו
יוצא לאור לי"ג ניסן ה'תשע"ו - מאה וחמישים שנה להסתלקות הילולא של אדמו"ר הצמח צדק
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח ה'תשע"ו
יוצא לאור ליום ההילולא י"ג ניסן תרכ"ו - תשע"ו
יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תזריע, פ' החודש, ר"ח ניסן ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח ניסן ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ צו, ט"ז אדר שני ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ צו, ט"ז אדר שני ה'תשע"ו
יוצא לאור לימי הפורים, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויקרא, ט' אדר שני, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויקרא, ט' אדר שני, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ פקודי ב' אדר שני, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ פקודי ב' אדר שני, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויקהל, מבה"ח אדר שני, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויקהל, מבה"ח אדר שני, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תשא, ח"י אדר ראשון, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תשא, ח"י אדר ראשון ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ תצוה, י"א אדר ראשון, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תרומה, ד' אדר ראשון, תשע"ו
יוצא לאור לחדשי אדר ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ משפטים, מבה"ח אד"ר, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט ה'תשע"ו
י"ל לש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשע"ו
י"ל לש"פ וארא, יום הבהיר כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תשע"ו
יוצא לאור שלשים יום לפני יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, אדר"ח טבת, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לחג הגאולה, י"ט כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לכינוס השלוחים, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ו
יוצא לאור לראש חודש חשון ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשע"ו
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשע"ו
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשע"ו
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשע"ו
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו
יוצא לאור לראש השנה, ה'תשע"ו