ב"ה

התוועדות ש"פ מצורע, שבת הגדול, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, ה'תשע"ו