ב"ה

התוועדות ש"פ צו, פ' פרה, כ"ף אדר שני, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ צו, ט"ז אדר שני ה'תשע"ו