ב"ה

מאמר ד"ה ויקרא אל משה, ז' אדר שני, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ויקרא, ט' אדר שני, תשע"ו