ב"ה

מאמר ד"ה ליהודים היתה אורה, פורים, ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ ויקהל, מבה"ח אדר שני, תשע"ו