ב"ה

מאמר ד"ה זה יתנו, ליל אדר"ח אדר שני ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ תשא, ח"י אדר ראשון ה'תשל"ו