ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות חג הפורים, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ תרומה, ד' אדר ראשון, תשע"ו