ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ וארא , מבה"ח שבט, ה'תשל"א

י"ל לש"פ בא, ו' שבט, ה'תשע"ו