ב"ה

התוועדות ש"פ שמות, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשע"ו