ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות מוצש"ק פ' בשלח , י"א שבט, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשע"ו