ב"ה

מאמר ד"ה פדה בשלום, ה'תשל"ו

יוצא לאור לחג הגאולה, י"ט כסלו, ה'תשע"ו