ב"ה

חלק שני מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשע"ו