ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשע"ו