ב"ה

התוועדות ש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תשע"ו