ב"ה

חלק א' מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תש"ל

יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשע"ו