ב"ה

חלק א' מהתוועדות ש"פ בראשית מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשע"ו