ב"ה

חלק א' מהתוועדות שבת שובה, ח' תשרי, ה'תש"ל

יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשע"ו