ב"ה

חלק ב' מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו