ב"ה

מאמר ד"ה אתם נצבים, ח"י אלול, ה'תשל"ו

יוצא לאור לראש השנה ה'תשע"ז