ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ תצא, י"ד אלול ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשע"ו