ב"ה

מאמר ד"ה אני לדודי, ער"ח אלול ה'תשל"ו

יוצא לחודש אלול ה'תשע"ו