ב"ה

מאמר ד"ה לה"ע חמשה עשר באב, ט"ו מנ"א ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ואתחנן, ט"ז מנ"א, ה'תשע"ו