ב"ה

מאמר ד"ה אלה הדברים, ער"ח מנ"א ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ דברים, ת"ב (נדחה), ה'תשע"ו