ב"ה

חלק שני מהתוועדות י"ב תמוז ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשע"ו