ב"ה

חלק מהתוועדות ש"פ נשא, ט' סיון, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון ה'תשע"ו