ב"ה

מאמר ד"ה בשעה שהקדימו, ערב שבועות ה'תשל"ו

יוצא לאור לחג השבועות ה'תשע"ו