ב"ה

תורת מנחם תפארת לוי יצחק - הערות לזהר פרשת במדבר

יוצא לאור לש"פ במדבר ה'תשע"ו