ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ אחרי, מבה"ח אייר, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ קדושים, וא"ו איייר ה'תשע"ו