ב"ה

מאמר ד"ה ובראשי חדשיכם, ליל אדר"ח אייר ה'תשל"ו

יוצא לאור לר"ח אייר ה'תשע"ו