ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ במדבר וחג השבועות ה'תשע"ו