ב"ה

תורת מנחם תפארת לוי יצחק - הערות לזהר פרשת חוקת

יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ו