ב"ה

התוועדות ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ מטות מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשע"ו