ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ תצא, י"ד אלול ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשע"ו