ב"ה

שיחות כ"ב אלול תש"ל כ"ד אלול תשל"א

יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשע"ו