ב"ה

התוועדות ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תש"ל

יו"ל לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ו