ב"ה

מאמר ד"ה איתא בסוף מנחות, וא"ו תשרי, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו