ב"ה

חלק ב' מהתוועדות ש"פ בראשית מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשע"ו